kto sme? to by is chcel vedieť, čo...

sme partia ľudí, ktorá sa venuje gamblingu už dlhé roky.
pardón, venujeme sa webstránkam, onlajn marketingu a sociálnym sieťam roky rokúce. jeden z nás dokonca ešte pred vznikom internetu tvrdil, že vznikne internet. fakt

no a tak sme sa rozhodli, že si vytvoríme vlastnú agentúru a pomôžeme všetkým ľuďom na tejto planéte, ktorí to s vyššie spomenutými nástrojmi nevedia tak, ako my. je to v podstate filantrópia. ale za peniaze

eniki

venujeme sa rôznym veciam.

filosofy.

prinášať niečo originálne, možno trochu primitívnejšie a samozrejme raw vegan (čítaj rau vígn). každopádne, netreba brať život príliš vážne a treba sa vedieť uvoĽniť. musíme však dodať, že na pracovných mítingoch sa uvoĽňujeme potichu.

vižn.

aur vižn is klír. nie to kaderníctvo. máme víziu jasnej vízie, to za prvé. za druhé separujeme odpad, lebo máme víziu lepšej planéty. navyše naše počítače majú elektronický pohon, takže neznečisťujeme životné prostredie, čo korešponduje s našou druhou víziou.

láv.

bez lásky nie sú koláče, kto komu a väčšinou druhému jamu kope, ten má pravdepodobne náčinie na kopanie jám. my máme veĽa lásky, ktorú dávame do našich prác. a bez práce nie sú finančné prostriedky, vďaka ktorým môžeme následne zaplatiť za prácu niekomu inému. kolobeh života ako takého.